अनुक्रमनिका

प्रकाशन दिनांक शिर्षक लेखक
11/01/2012 What went wrong with Indian Independence? chapter - 1 Sharad Joshi
11/01/2012 What went wrong with Indian Independence?- Chapter-2 Sharad Joshi
11/01/2012 What went wrong with Indian Independence? chapter-3 Sharad Joshi
11/01/2012 शरद जोशी यांना जीवनगौरव पुरस्कार गंगाधर मुटे
20/01/2012 What went wrong with Indian Independence? chapter-4 Sharad Joshi
20/01/2012 What went wrong with Indian Independence? chapter - 5 Sharad Joshi
22/01/2012 महाराष्ट्राच्या दुर्दशेची पन्नाशी शरद जोशी
22/01/2012 योद्धा शेतकरी नेता श्रीकांत उमरीकर
22/01/2012 शेतकरी प्रकाशन गंगाधर मुटे
22/01/2012 कापूस व धान उत्पादक परिषद - सचित्र वृत्तांत संपादक
22/01/2012 संवाद - ईटीव्ही - शरद जोशी संपादक
23/01/2012 खुल्या व्यवस्थेकडे - खुल्या मनाने शरद जोशी
23/01/2012 प्रस्तावित सिलींग कायदा हेच शेतीवरचे मोठे संकट शरद जोशी
23/01/2012 श्री क्षेत्र रावेरी, जगातील एकमेव सीतामंदीर : भाग -१ admin
28/01/2012 मा. शरद जोशी यांचा जीवनपट संपादक
28/01/2012 अंगारमळा - आत्मचरित्र शरद जोशी
01/02/2012 आयबीएन-लोकमत चर्चा संपादक
01/02/2012 शेतकरी संघटक ६ जानेवारी २०१२ संपादक
02/02/2012 What went wrong with Indian Independence? chapter - 6 Sharad Joshi
03/02/2012 What went wrong with Indian Independence? chapter - 7 Sharad Joshi
03/02/2012 What went wrong with Indian Independence? chapter - 8 Sharad Joshi
04/02/2012 What went wrong with Indian Independence? chapter - 9 Sharad Joshi
09/02/2012 What went wrong with Indian Independence? chapter - 10 Sharad Joshi
10/02/2012 What went wrong with Indian Independence? chapter - 11 Sharad Joshi
13/02/2012 FDI In Retail : Sharad Joshi admin

पाने