महिला आघाडी

प्रकाशन दिनांक प्रकार शीर्षक लेखक
29-04-2015 शेतकरी संघटना श्री क्षेत्र रावेरी, जगातील एकमेव सीतामंदीर : भाग -२ गंगाधर मुटे
22-11-2013 शेतकरी संघटना शेतकरी संघटनेची अधिवेशने व इतर ठळक कार्यक्रम संपादक
14-11-2013 शेतकरी संघटना महिला आघाडीची प्रतिज्ञा संपादक
20-02-2013 समग्र - लेखन स्त्रियांचा प्रश्न : आम्ही मरावं किती? शरद जोशी
15-01-2013 शेतकरी संघटना शरद जोशींसमवेत मराठवाडा संपादक

पाने